Nøklene til Trygg kvalitet; herding, sveising og materialvalg
Hjem  / Nøklene til Trygg kvalitet; herding, sveising og materialvalg   

Nøklene til Trygg kvalitet; herding, sveising og materialvalg

Nøsted & som produsent av TRYGG er Norges eneste gjenlevende kjetting produsent. Familien Nøsted har siden 1939 utviklet og produsert kjetting i Mandal ved utløpet av Mandalselva der fabrikken fremdeles holder til, men i noe større og mer moderne lokaler enn i oppstarten. I løpet av disse 80 årene har Nøsted opparbeidet seg ekstrem dybde og bredde kompetanse på

  • Herding
  • Sveising
  • Valg av råvare/stål
  • Konstruksjon med tanke på slitasje og levetid
  • Produksjon

Som eksempel kan nevnes at store bilprodusenter kommer til Nøsted for å få løst problemer med herding som de selv og ingen andre har klart å løse, men som ingeniørene på Nøsted finner løsning på. Kvalitet og stabilitet i sveising er også en nøkkel til suksess. Det sveises ca 50 000 000 (50 mill) pigger ila et år på fabrikken. Uten kvalitet og stabilitet i denne sveisingen, ville det gått utover både sikkerheten og fremkommeligheten til alle dere som kjører på TRYGG kjetting. Faktisk er kvaliteten så høy at de siste årene er det gitt bruddgaranti på flere av TRYGG sine modeller, noe som hadde vært umulig uten en så god kontroll på herding og sveiseprosessen. Sveising av skogsbelter Kjetting og belter til skogsmaskiner blir utsatt for enorme krefter og slitasje. Derfor er materialvalg og herding avgjørende for om produkter tåler denne store belastingen over tid. Våre herdemetoder og materialvalg har derfor vært nøkkelen til den høye kvaliteten på produkter fra Nøsted &. Stål vil alltid etter gjentatte belastinger ryke/knekke. Det store spørsmålet er hvor sprekt materialet skal være for engangsbelastning versus mykhet for å tåle strekkbelastning og gjentatte belastninger. Brukstemperatur er også avgjørende for materialvalg. Et sprekt materiale som er ekstremt hardt og tåler voldsom belastning vil i sterk kulde blir mer og mer likt som glass. Et mykere materiale vil tåle kulde bedre og tåler gjentatte belastninger uten at det blir brudd. All denne kunnskapen bruker Nøsted i egen produksjon, samtidig som denne kunnskapen brukes overfor underleverandører for å sikre best mulig kvalitet på innkjøp av råvare. Vi tør derfor å garantere våre produkter og vet hva de står for. Det store spørsmålet er hele tiden å kjenne til og innfri de krav og forventingene brukerne har. Vår oppfordring er derfor å gi oss innspill på hvordan du bruker produktene, hva du forventer og hvilke utfordringer du har, så lover vi i Nøsted & at ingen andre vil være bedre i stand til å løse dette enn det vi er. TRYGG belter er utviklet som et samarbeid mellom brukere og våre ingeniører. Sammen har de kommet frem til modeller som har en sammensetning av bruddstyrke, seighet og konstruksjon som holder TRYGG kvalitet.