Nøsted

Med over 110 års erfaring er FRAM viden kjent som en ledende merkevare innen koblingselementer, kjetting og komponenter til løft, forankring, surring og trål.

FRAM produktene produseres og leveres av Nøsted &, Norges eneste kjettingprodusent. Bedriftens historie startet da Alf Nøsted i 1939 etablerte Norsk Kjettingindustri AS i Mandal. Derfra har bedriften sakte, men sikkert vokst gjennom organisk vekst og oppkjøp, til i dag å være et globalt industrikonsern med 380 ansatte i fire land som utvikler, produserer og leverer produkter og løsninger til en rekke formål. Bedriften er sertifisert etter standardene for kvalitetsledelse, ISO 9001, og miljøledelse, ISO 14001.

FRAM porteføljen inkluderer et stort utvalg av produkter; kjetting, koblingselementer, beslag, bolter / muttere, sammensatte kjetting-redskaper, spesialløfteredskap, taljer, syrefast kjetting, surring- og sikringsutstyr, kabelarer, løftsurring og ståltau. Vi tilbyr flere typegodkjente og typeeksaminerte produkter innen løft og livbåt-oppheng, samt produktsertifisert kjetting og komponenter til forankring av oppdrettsanlegg. 

I tillegg til standard leveringsprogram, er vi spesialisert på konstruksjon og fremstilling av spesialløfteutstyr. Eksempler på spesialutstyr er løfte-åk, ringer og løkker tilpasset krankroker, spesielle kroker, platebeslag osv. Vi har også spesialisert oss på rask konstruksjon og fremstilling av spesialtilpasset beslag. Spesialløfteutstyr leveres med sertifikater på samme måte som standardutstyr.

Kontakt oss

Produkter

Kjetting

Nøsted & er den eneste norske produsent av kjetting.

Fram var den første i verden til å produsere Alloy kjetting, som vi i dag kjenner som grade 80 kjetting. Fram grade 80 kjetting produseres i både kortlenk, langlenket og midlink kjetting. Kortlenket kjetting leveres både til løft og surringsformål i h.h.t NS-EN 818-2 og som trålkjetting.

Fram kortlenket kjetting grad 80 produseres opp til 32mm.
Fram Midlink kjetting grad 80 produseres opp til 38mm.
Fram langlenket kjetting grad 80 produseres opp til 38mm.

Alloy kjetting leveres også i samme dimensjoner i varmforsinket eller termogalvanisert utførsel. Varmforsinket og termogalvanisert langlenket kjetting er produktsertifisert i h.h.t. NS 9415.

Se Produktutvalg
Nøsted

Historie

Kjættingfabriken AS med merkenavnet FRAM ble etablert i 1909 av Oscar Wilhelm Spilhaug. Oscar, født 1879, var en meget begavet ung herremann. Etter studier i Tyskland hvor han avsluttet som skolens beste elev, dro han i 1903 fra Kristiania til New York for å søke arbeid i drømmenes land. Under sitt opphold i USA så han tilfeldigvis, en søndag i Pittsburgh, en del maskiner for kjettingproduksjon i fabrikkvinduene hos firmaet McKay. Allerede før Spilhaug forlot USA hadde han undersøkt mulighetene for kjettingproduksjon i Norge. “Et sted å være” var jo avgjørende, og sommeren 1908 reiste han sammen med sin far, rundt på Østlandet for å undersøke mulighetene for vannkraft. Firmaet ble stiftet på Magnor ved svenskegrensen 27. Januar 1909. Produksjonsmetoden som ble valgt var maskin smidning, “ildsveising”.

Spilhaug utviklet stadig nye og bedre produksjonsmetoder – med egne konstruksjoner og utvikling av et vesentlig bedre produksjonsutstyr for elektrisk sveiset kjetting kom også produksjonen av snøkjetting under navnet “FRAM” inn i bildet. Snøkjettingen ble en stor suksess. I 1930 årene fikk man også fart på eksporten, og Nord Amerika ble et viktig marked. Det var stor utenlandsk konkurranse i snøkjetting-markedet og det var nødvendig å holde høy kvalitet. Dessuten lå kostnadsnivået i Norge høyere enn i landene man konkurrerte mot, men en viss støtte fantes i kraftleveransene. Strømbehovet gjorde at Spilhaug begynte å se seg om etter et nytt produksjonssted hvor bedriften kunne bygge sitt eget kraftverk. Dermed var innledningen til kjøpet av Helle Bruk ved Kragerø i gang. Helle Bruk ble kjøpt i 1937 og i 1939 var anleggstiden over og produksjonen i Kragerø kunne starte. 9. april 1940 angrep Hitler og Tyskland Norge. Okkupasjonstiden som fulgte, skapte betydelige problemer for Norsk næringsliv, så også for Kjættingfabriken. Etter vanskelige tider under krigen fulgte år med ny oppgangstid, og stadig ny utvikling av metoder og utstyr. I 1958 døde Oscar Spilhaug, og Oscars sønn Helge overtok ledelsen i firmaet. Taljer, løkker og koblingslementer ble etter hvert en viktig del av produktsortimentet. På teknisk side ga året 1972 et meget viktig resultat idet “Fram Alloy Blue Chain” - Grade 80 – ble sendt ut i markedet. Kvaliteten tok over all produksjon av løfteredskaper og har betydd mye for denne delen av omsetningen. I 1973 overtok T.W. Spilhaug, som var en internasjonalt anerkjent maskinkonstruktør, som administrerende direktør. Etter at TW Spilhaug brått gikk bort i 1987 hadde firmaet flere ledelseskonstellasjoner i årene fram mot millennium. I 2001 ble Kjættingfabriken kjøpt opp av Nøsted Kjetting AS ved Alf-Arne Nøsted. Dermed ble Norges to lengst levende og mest innovative kjettingprodusenter forent, og en ny epoke startet.