FRAM Fatstropp


Type KK komplett redskap for fat

KK-enkel for løft av 1 fat

KK-dobbel for løft av 2 fat

Dim. kode:
Select...
  
Varenr Dim./Kode WLL for 1 fat SF=4:1 WLL for 2 fat SF=4:1 Kjetting dimensjon Kjetting lengde i meter Toppløkke
0304002 KK-enkel 2 - 7 2,5 16.B.6
0304000 KK-dobbel - 4 7 2x2,5 Q.20.B

Kontakt oss