Kjettingarrangement Termogalvanisert


Dim. kode | Bruddkraft (tonn):
Select...
  
Varenr Dim. kode Lengde (m) Maks brukslast [1] Bruddkraft
kN Tonn kN Tonn
216500 19×100 & 28.B.6 4 157,8 16,1 363 37
216508 19×100 & 32.B.6 8 157,8 16,1 363 37
216609 22×120 & 32.B.6 4 211,7 21,6 487 49,6
216608 22×120 & 32.B.6 8 211,7 21,6 487 49,6
216615 22×120 & 32.B.6 15 211,7 21,6 487 49,6
Provelast = MBL/(1,15 x 2) Provelast = MBL/(1,15 x 2) [1] Maks brukslast = Flytgrense/(2 x 1,15)

Kontakt oss