Kjettingarrangement Varmgalvanisert


Dim. kode | Bruddkraft (tonn):
Select...
  
Varenr Dim. kode Lengde (m) Maks brukslast [1] Bruddkraft kN
kN Tonn kN Tonn
602425 19×100 & 25.B.6 8 157,8 16,1 363 37
602454 19×100 & 25.B.6 4 157,8 16,1 363 37
[1] Maks brukslast = Flytgrense/(2 x 1,15)

Kontakt oss