Hjem  / Skreddersydde løsninger   

I tillegg til standard leveringsprogram, er vi spesialisert på konstruksjon og fremstilling av spesialløfteutstyr. Eksempler på spesialutstyr er løfteåk, ringer og løkker tilpasset krankroker, spesielle kroker, platebeslag osv. I regelverket fremgår det at endebeslag i et løfteredskap skal være tilpasset lastens avhukingspunkt. Dersom standard beslag ikke kan benyttes uten at det oppstår fare for sikkerheten for personer og /eller gods, skal beslag som er spesielt tilpasset benyttes. Vi har spesialisert oss på rask konstruksjon og fremstilling av slike beslag. Dersom brukeren gir oss de nødvendige opplysninger, vil vi utarbeide forslag og tilbud med priser og leveringstider. Spesialløfteutstyr leveres med sertifikater på samme måte som standardutstyr.