Trepunkt Spesial Feste

Artikkel nummer: IG500066


Dette er et trepunkt feste som er spesial tilpasset DS 1400 sandstrøer, Dobbel Pallegaffel, V-Plog og RBH x 2 200 dobbel rundballeløft.
  

Dette er et trepunkt feste som er spesial tilpasset DS 1400 sandstrøer, Dobbel Pallegaffel, V-Plog og RBH x 2 200 dobbel rundballeløft. Her er det ekstra forsterkninger som skal tåle de store påkjenningene som disse produktene får under bruk. Feste passer også våre andre produkter.

Kontakt oss