Trygg er et verdenskjent varemerke innenfor produksjon av kjetting. TRYGG produktene er spesielt utviklet for bruk under ekstreme forhold hvor pålitelighet og sikkerhet er avgjørende.

Om TRYGG hjulkjetting

Nøsted & har i over 80 år produsert kjetting under merkenavnet TRYGG. TRYGG kjetting er verdensledende og produsert ved Norges eneste kjettingfabrikk. Nøsted & fabrikken på 10.000 kvm som ligger ved utløpet av Mandalselva produserer TRYGG kjetting til bruk innen transport, landbruk, anlegg, skogbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore. Vi tilbyr også kundespesifikke løsninger og har blant annet levert spesialkjetting til svært anerkjente aktører innen seismikk, skipsbygging og oljeservice.

TRYGG kjetting er produsert for norske forhold og derfor passer kjettingen også utmerket for utfordrende miljø og veier andre steder i verden. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler.  Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. TRYGG kjetting varmebehandles etter herding noe som mer enn dobler bruddmotstanden. Kjettingen er laget av dobbelt borstål, med dobbel herding og dobbel motstand mot brudd.

Vi har det største utvalget og det største lageret for å tilfredsstille våre kunders behov. Vi ekspederer raskt og effektivt og jobber kontinuerlig med å forenkle og forbedre alle ledd.

Kontakt oss

Produkter

Transportkjetting

TRYGG kjettinger er for all type bruk langs vei. Fra lettkjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggkjettinger bygget med tverrlenker, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold.  Vår bestselgende transportkjetting er SUPER serien med firkantpigg. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

Se Produktutvalg

Historie

Sivilingeniør Alf Nøsted kom til Mandal som teknisk rådgiver ved daværende Mandals Spiger- og Ståltaufabrik i 1927. Etter å ha skaffet seg solid erfaring innenfor tråd- og trådteknikk fikk han med seg lokale investorer og bygget i 1939 sin egen fabrikk. Norsk Kjettingindustri a.s - Alf Nøsted - så dagens lys i mai måned samme året. Hans sønn Arve Nøsted overtok ledelsen midt på 50 tallet. Bedriften opplevde en veldig vekst og ble stadig utvidet på 50 og 60 tallet. Ny og bedre teknologi ble jevnlig introdusert. Rundt 1970 fikk bedriften installert helautomatiske piggsveisere til produksjon av snøkjettinger. Dette gav bedriften et stort fortrinn og tillot utvikling i andre deler av bedriften. På 1980 tallet skiftet fabrikken navn til Nøsted Kjetting AS.

Under årene vokste eksporten av kjetting. Først til Europa og siden til Nord og Sør Amerika. Over tid har eksporten utviklet seg til å bli den viktigste delen av markedet. I 1983 tok man konsekvensen av viktigheten av det Nord Amerikanske markedet og kjøpte Chaine Select inc i provinsen Quebec i Canada. Samme året overtok Arves sønn, Alf Arne, ledelsen i bedriften. Etter vanskelige år tidlig på 1990 tallet har bedriften vokst jevnt og trutt gjennom gode produkter, ny teknologi, oppkjøp og opprettelse av nye fabrikker. I 2016 overtok Merethe Nøsted v. Zernichow, fjerde generasjon Nøsted, ansvaret som daglig leder. I 2019 ble selskapene i Nøsted gruppen, deriblant Nøsted kjetting, slått sammen til et selskap; Nøsted &. TRYGG er derfor en merkevare produsert av Nøsted &.