Yoke leddet koblingsløkke


  • Type YA
  • Design faktor 4:1 testet og sertifisert i henhold til NS-EN 1677-1
Dim. kode | WLL (tonn):
Select...
  
  • Type YA
  • Design faktor 4:1 testet og sertifisert i henhold til NS-EN 1677-1

Kontakt oss